Afstudeerstage AI

 • Afstudeeropdracht
 • NIJMEGEN

Site Iquality

www.iquality.nl

Het combineren van bedrijfsdata met generatieve AI voor zinvolle bedrijfstoepassingen

Aanleiding en probleemstelling
In de huidige tijd worden bedrijven overspoeld door data. Veel bedrijven hebben dan ook behoefte aan snelle en effectieve manieren om deze data om te zetten in waardevolle inzichten en acties. Dat geldt ook voor Iquality en onze klanten.

Een van de manieren om data werkbaar te maken is door generatieve AI te gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van LLM’s (Large Language Models) zoals ChatGPT. Hiermee kunnen bedrijven automatisch teksten genereren, vragen beantwoorden en zelfs beslissingen (laten) nemen.

Onderzoek
De wijzen waarop niet publieke bedrijfsdata en content op een effectieve, veilige, privacyvriendelijke en betrouwbare wijze met generatieve AI kan worden gecombineerd voor zinvolle bedrijfstoepassingen.
Hierbij kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de mogelijkheden om:

 • Vragen te kunnen stellen over onze eigen beleidsdocumenten/werkprocessen/personeelsgids
 • Productiviteitswinst te behalen bij het schrijven van code of e-mails
 • Diepgaande integraties in bestaande software solutions van onze klanten te realiseren

Mogelijke onderzoeksvragen

 • Wat zijn de mogelijkheden van generatieve AI voor het verwerken van bedrijfsdata?
 • Welke development patterns zijn er mogelijk om dit te realiseren en wat zijn de voor- en nadelen van deze patterns?
 • Welke uitdagingen komen er kijken bij het implementeren van deze technologieën?
 • Hoe kan een werkend product worden ontwikkeld om deze technologieën aan onze klanten te demonstreren?
 • Hoe zorgen we ervoor dat er effectief, veilig, privacyvriendelijk en op betrouwbare wijze omgegaan wordt met deze bedrijfsdata?

Opdracht

Implementeer, o.b.v. bevindingen uit jouw onderzoek, een oplossing die interne data en content ontsluit via een LLM gebaseerde oplossing.

Er zal een werkende implementatie gebouwd worden als bewijs. Dit moet geschikt zijn als voorbeeld voor toekomstige implementaties en als showcase voor onze klanten.

Aanbevolen technieken

 • Azure OpenAI
 • C# en/of TypeScript

Resultaat
Het resultaat van deze afstudeeropdracht is een rapport waarin de mogelijkheden van generatieve AI voor bedrijfsdata wordt beschreven, evenals een werkende implementatie dat als demonstratie kan dienen voor klanten van Iquality.

Aanpak
Er zal worden gewerkt volgens een agile methodiek. Het project zal worden opgedeeld in sprints van twee weken, waarin er telkens functionaliteit zal worden ontwikkeld en getest.

Er zal regelmatig overleg plaatsvinden met de opdrachtgever/begeleider om de implementatie verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar daphne.maasland@iquality.nl