Comakership: Test IDE for Low-Code platform test automation

  • Comakership
  • Leusden

Site Praegus B.V.

Expert in Software Testen

Praegus maakt en onderhoudt al jaren een open source testframework dat we de “Open Source Toolchain” noemen. Dit framework, ingezet bij veel van onze klanten en opdrachtgevers voor het (laagdrempelig) toepassen van testautomatisering, bestaat uit een combinatie van (test)tools en (eigen) fixtures om verschillende technologieën te kunnen besturen en valideren. Denk aan databases, webbrowsers, web-API’s, mobiele apparaten, etc. 

De toolset is voorzien van een bruikbare, maar verouderde, user interface voor het maken, onderhouden en uitvoeren van tests. Het onderliggende platform is echter nog altijd actueel en extreem flexibel als het gaat om het kunnen invullen van geautomatiseerde testbehoeften op een verscheidenheid aan platformen. We zien dat met name Low-Code ontwikkelteams behoefte hebben aan een flexibele testoplossing die kan worden ingezet zonder daarvoor zelf een testframework te hoeven bouwen en/of tests te moeten schrijven in code. 

Om deze behoefte te kunnen (blijven) invullen willen we graag een React applicatie ontwikkelen die de huidige frontend van de Java-applicatie kan vervangen. De te bouwen applicatie zal gaan draaien als Electron-app (mag ook anders, hierin kun je ons wellicht adviseren…) op de werkplek van testspecialisten bij verschillende klanten. Er zijn basis-requirements beschikbaar voor de applicatie en waar nodig kunnen bestaande REST-endpoints aan de Java backend worden toegevoegd of aangepast. Hiervoor is capaciteit en tijd vanuit Praegus beschikbaar. 

Als MVP (Minimum Viable Product) moet de applicatie o.a. de volgende functionaliteit gaan bevatten: 

  • Componenten voor presentatie van tests als leesbare actie-scripts
  • Componenten voor context-gevoelige optielijsten voor het toevoegen van test-acties in bewerkmodus
  • Componenten voor het kunnen aanpassen van de volgorde van handelingen d.m.v. drag&drop, invoegen voor en -na
  • Componenten voor het kunnen bundelen van acties in herbruikbare scenario-blokken
  • Componenten voor presentatie/rapportage van testuitvoering
  • Een UI Applicatie waarin bovenstaande componenten worden gebruikt
  • Tests voor de ontwikkelde componenten
  • Styling van de ontwikkelde componenten

 

Begeleiding en locatie: 
Praegus heeft beschikking over voldoende werkplekken in Leusden-Zuid, direct aan de snelweg A28 of 8 minuten met de Bus vanaf Amersfoort Centraal. Een verdeling van dagen op locatie en delen remote is in overleg af te stemmen. 

We zijn gewend te werken met een combinatie van Scrum en KanBan. Mochten er specifieke proces-vereisten zijn voor de Comaker dan werken we daar graag aan mee. 
 
Overige bijzonderheden: 
We verwachten vanuit de school een goede balans tussen documentatie verplichtingen richting school en productiviteit binnen onze organisatie. 

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar marcel.hogenhout@praegus.nl