Opdrachten/stages

Hieronder vind je de opdrachten/stages van bedrijven en organisaties die in jou geïnteresseerd zijn. Klik bij categorie op jouw opleiding om de voor jou relevante opdrachten te vinden.

Bedrijven weten vaak niet wat een comaker is, dus vul bij zoeken alle hokjes stage, comaker en afstudeeropdracht in.

Ben je geïnteresseerd in één van de aangeboden Comakerships of praktijkopdrachten? Houd dan rekening met de volgende vijf spelregels voor een succesvolle match:

1. Opdrachten zijn nog niet goedgekeurd.
2. Neem zelf contact op met de organisatie en stem met de contactpersoon af of de opdracht voldoet aan de gestelde criteria. 
3. Het is niet mogelijk een opdracht te reserveren; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 
4. Stem de inhoud, duur en leerdoelen van de opdracht altijd met de verantwoordelijke docent van de opleiding af.
5. Je opleiding moet formeel goedkeuring geven aan de opdracht