Ontdek jouw nieuwe rol in de wereld van duurzaamheid!

  • Comakership
  • Amersfoort

Site CROP accountants en adviseurs

De mensen maken CROP!

Wat hebben worstenbroodjes en de loonkloof met elkaar gemeen? Verduurzaming van onze economie is een topprioriteit. De impact is enorm, en de accountancysector staat voor een nieuwe uitdaging. Maak je klaar om het verschil te maken! Bij deze opdracht word je meegenomen aan de hand van inspirerende voorbeelden uit de praktijk en uitgedaagd om samen na te denken over de cruciale rol die wij kunnen vervullen naar onze klanten.

Vanaf 2025 moeten grote ondernemingen voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), waarbij ze moeten rapporteren over thema’s als uitstoot (Environment), over de mens, denk aan de loonkloof (Social) en over de inbedding in de organisatie met uitdagingen rondom beheersing (Governance). Het raamwerk is echter veel meer dan een papieren tijger, maar heeft enorme impact op organisaties. Hoe gaan ondernemingen bijvoorbeeld laten zien welke klimaatacties zij ondernemen om CO2-reductie door te voeren? Of hoe gaan ze zorgen voor gelijke betalingen tussen mannen en vrouwen of een betere work-life balance. Niet alleen de rapportage, maar de echte duurzaamheidsimpact komt bij deze opdracht naar boven.

Opdracht
CSRD Werkprogramma’s: Voer een controle uit van een bestaande klant van A tot Z. Maak een opzet voor een werkprogramma voor één van onderstaande fasen in het CSRD beoordelingsproces:

A.    Planning (incl materialiteit en risico-analyse)

B.    Inzicht in beheersingsomgeving

C.   Proces materialiteitsmatrix (stappenplan NBA)

D.   Volledigheid materieel geachte ESRS, rapportage-eisen en datapunten (verificatiematrix)

E.    Beoordelen van significante beweringen (beoordelingstechnieken)

F.    Conclusie vormen over totaalbeeld duurzaamheidsverslag

G.   Formaliseer een rapportage behorende bij de werkzaamheden

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar recruitment@crop.nl