Almere Verhalen

Hogeschool Windesheim (in opdracht van: gemeente Almere)

Achtergrond:

‘Almere Verhalen’ is een initiatief van de afdeling Cultuur & Sport binnen de Gemeente Almere. Voor Verhalen Almere wordt elke twee tot drie jaar een gastschrijver uitgenodigd om in de stad te wonen en zich hierdoor te laten inspireren voor het schrijven van een literair werk. Elk projectresultaat draagt bij aan de serie van “Almere Verhalen”, wat elke editie één literair product oplevert.

Deze culturele toevoeging moet ‘leiden tot een verhoging van de trots, betrokkenheid en verbinding van de inwoners’. Almere Verhalen poogt daarmee om de Almeerse identiteit te versterken en de economische en culturele aantrekkingskracht van de stad te vergroten. ‘Almere Verhalen’ is daarmee zowel een cultuurproject als een citymarketingproject.

Doel van het onderzoek:

De Gemeente Almere wil dat het initiatief ‘Almere Verhalen’ geëvalueerd wordt.  Daarnaast willen zij de opties verkennen voor een nieuwe vorm van dit cultuurproject die de gestelde doelen, en mogelijk aanvullende doelen kan vervullen.

Opdracht:

Studenten met een relevante opleidingsachtergrond gaan in opdracht van de Gemeente Almere het initiatief ‘Verhalen Almere’ onder de loep nemen. Zij zullen data verzamelen; kwalitatieve data wordt opgehaald bij betrokkenen binnen het initiatief,  en bij de Almeerse bewoners zelf om zo te onderzoeken of het project de gestelde doelen behaald. Aanvullend kan, indien relevant, kwantitatieve data verzameld worden. Op basis van de verzamelde data gaan de studenten kijken of het project ook andere doeleinden dient of kan dienen. De uitkomsten van dit proces zullen door de studenten worden meegenomen in een mogelijke hervorming van het project die deze dient te moderniseren en zorgt voor een betere aansluiting bij de doelen en wensen van de gemeente Almere, diens inwoners en bij de veranderende tijdgeest. Naast de evaluatie worden de studenten daardoor tevens aangemoedigd om creatief na te denken over een hervorming van het project. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van andere kunstvormen, en door het bedenken van aanvullende doelen waaraan het project in potentie kan bijdragen.

Onderzoeksvragen:

·        Worden de initieel gestelde doelen van Almere behaald?

·        Zijn deze doelen nog relevant?

·        Willen de gemeente deze initieel gestelde doelen behouden?

·        Kunnen er aanvullende doelen aan het project worden toegevoegd?

·        Zijn er andere vormen te bedenken waarin dit initiatief deze doelen beter behaalt?

De conclusies en aanbevelingen die zullen worden verwerkt in een onderzoek/adviesrapport die voor de gemeente als handvat kan worden gebruikt bij de organisatie van toekomstige edities van Almere Verhalen.

Het gewenste resultaat is een onderzoeksrapport met daarin de conclusies m.b.t. bovenstaande vragen. Op basis van deze conclusies zullen aanbevelingen worden geformuleerd waarmee de toekomstige edities van ‘Almere Verhalen’ goed onderbouwd kunnen worden georganiseerd, op een manier die beter aansluit bij de doelen, of bijgestelde doelen, van de Gemeente Almere.

Betrokken partijen:

·        Opdrachtgever: Gemeente Almere, afdeling Cultuur & Sport

·        Project coördinatie: Academie van de Stad (een sociale onderneming die studenten koppelt aan maatschappelijk vraagstukken van grootstedelijke partners)

·        Extern adviseur: Lectoraat Urban Innovation van hogeschool Windesheim (het lectoraat focust zich op het verbeteren van stedelijke leefomgevingen door middel van innovatieve oplossingen en onderzoek)

Wat zoeken wij voor studenten?

Voor dit onderzoek zoeken we een groep gemotiveerde en getalenteerde studenten uit de volgende disciplines:

·        Social Work

·        Communicatie

Als je denkt dat je met een andere opleiding toegevoegde waarde kunt bieden, dan staan we daarvoor open. Motiveer hierbij waarom dit aansluit bij je opleiding en hoe je waarde kan toevoegen.

Benodigde Vaardigheden:

·        Onderzoeksvaardigheden: Het vermogen om zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uit te voeren, inclusief het ontwerpen van vragenlijsten, het afnemen van interviews, en data-analyse.

·        Analytisch Denken: Het vermogen om onderzoeksgegevens te interpreteren en om te zetten in bruikbare inzichten en aanbevelingen.

·        Communicatievaardigheden: Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden om onderzoeksbevindingen helder te presenteren aan verschillende belanghebbenden.

·        Samenwerkingsvaardigheden: Het vermogen om effectief in multidisciplinaire teams te werken, waarbij respect en begrip voor verschillende expertises essentieel is.

De opdrachtgever vraagt van studenten dat zij:

·        De inspanning leveren om het project tot een succesvolle uitvoering en eindresultaat te brengen.

·        Een kwalitatief en helder plan van aanpak opstellen (inclusief de centrale vraag van het project, plan van uitvoering, planning van de werkzaamheden en contactgegevens). – Inhoudelijke afspraken en deadlines opstellen in samenwerking met de opdrachtgever en docent en zich daar ook aan houden.

·        Een proactieve en open houding in de communicatie naar de opdrachtgever, docent en de Academie van de Stad aannemen en iedereen geïnformeerd houden over de voortgang van het project.

·        Op tijd problemen/knelpunten signaleren en melden bij de docent en de Academie van de Stad.

 

Wat kan je van ons verwachten?                                                               

  • Goede inhoudelijke begeleiding van ervaren onderzoekers, docenten en professionals
  • Een werkomgeving waarin je praktische ervaring opdoet met het doen van onderzoek
  • Het opdoen van relevante werkervaring, voor een grootstedelijke opdrachtgever
  • Maatschappelijke impact maken, door mee te werken aan ‘echte’ maatschappelijke vraagstukken

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar i.j.ietswaart@windesheim.nl