Community Building: behoefteonderzoek ontwikkelen opleidingsmodules

  • Afstudeeropdracht
  • Almere

Site Hogeschool Windesheim (in samenwerking met Philadelphia Zorg)

Opdrachtomschrijving 
Behoefteonderzoek Ontwikkeling van Opleidingsmodules voor Social Work en LLO.  
 
Achtergrond: 
Gedwongen door de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg, ontwikkelen zorgorganisaties initiatieven die leiden tot meer en betere participatie in het netwerk. Er wordt beter samengewerkt met andere organisaties in de regio, familie en de buurt wordt betrokken bij de zorg (community care en community living) en er wordt technologie ontwikkeld, waardoor medewerkers ontlast worden (regelarm rapporteren, digicontact). Dit betekent dat medewerkers in de juiste mindset moeten komen, een andere rol krijgen (community builder / coach) en vaardigheden nodig hebben om samen te werken in de gemeenschap en bewoners te ondersteunen bij het meedoen in de gemeenschap. Het is belangrijk om te onderzoeken welke opleidingsmodules binnen de opleiding Social Work ontwikkeld moeten worden om toekomstige professionals goed voor te bereiden op deze rol. 
Doel van het onderzoek: 
Ontwikkeling van Opleidingsmodules voor Social Work: 
Onderzoeken welke theoretische en praktische modules binnen de opleiding Social Work ontwikkeld moeten worden om studenten voor te bereiden op een rol als persoonlijk coach / community builder. 
Adviseren over de implementatie van deze modules binnen het curriculum. 
Onderzoeksvragen: 
Welke huidige kennis en vaardigheden bezitten de studenten al, en waar zitten de grootste hiaten? 
Welke opleidingsmodules en -onderdelen zijn noodzakelijk binnen de opleiding Social Work om studenten voor te bereiden op de rol van community builder / coach? 
 
Onderzoek aanpak: 
Literatuurstudie: Verkenning van bestaande literatuur over community building binnen zorgorganisaties en relevante opleidingsmodules binnen Social Work. 
Dataverzameling: 
Kwalitatieve methoden: Interviews en focusgroepen met studenten Social Work om diepgaande inzichten te verkrijgen. 
Kwantitatieve methoden: Enquêtes onder een bredere groep studenten om trends en algemene behoeften te identificeren. 
Analyse en Interpretatie: Analyse van verzamelde data om specifieke vaardigheidsbehoeften en opleidingsvereisten te identificeren. 
Rapportage en Aanbevelingen: Het opstellen van een gedetailleerd rapport met bevindingen en concrete aanbevelingen voor de opleiding Social Work. 
Verwachte Resultaten: 
Een set van aanbevelingen in de vorm van een rapportage voor de ontwikkeling van opleidingsmodules binnen de opleiding Social Work die studenten voorbereiden op de rol van community builder. 
Een eindpresentatie voor alle betrokkenen 
 
Over het Lectoraat Urban Innovation 
Het lectoraat Urban Innovation van Windesheim focust zich op het verbeteren van stedelijke leefomgevingen door middel van innovatieve oplossingen en onderzoek. Het lectoraat werkt nauw samen met lokale overheden, bedrijven en inwoners om duurzame en praktische oplossingen te ontwikkelen voor uitdagingen binnen stedelijke gebieden. Het onderzoek binnen dit lectoraat richt zich op thema’s als duurzaamheid, mobiliteit, en de sociale dynamiek binnen steden. Met Philadelphia Zorg is een samenwerking aangegaan, waarbij voormalig manager Roel Wieringa (gespecialiseerd op het thema community living) als research fellow is aangesteld bij het lectoraat.  
 
Wat zoeken wij voor studenten? 
Voor dit onderzoek zoeken we een groep gemotiveerde en getalenteerde studenten uit de volgende disciplines: 
Social Work: Studenten die bekend zijn met de principes van zorg en welzijn, en affiniteit hebben met het werken met gemeenschappen. 
Benodigde Vaardigheden: 
Onderzoeksvaardigheden: Het vermogen om zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uit te voeren, inclusief het ontwerpen van vragenlijsten, het afnemen van interviews, en data-analyse. 
Analytisch Denken: Het vermogen om onderzoeksgegevens te interpreteren en om te zetten in bruikbare inzichten en aanbevelingen. 
Communicatievaardigheden: Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden om onderzoeksbevindingen helder te presenteren aan verschillende belanghebbenden. 
Samenwerkingsvaardigheden: Het vermogen om effectief in multidisciplinaire teams te werken, waarbij respect en begrip voor verschillende expertises essentieel is. 
Probleemoplossend Vermogen: Creatief en kritisch denken om praktische oplossingen te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften voor de opleiding Social Work. 
 
Wat kan je van ons verwachten 
Met deze opdracht krijg je de kans direct impact te hebben op de ontwikkeling van de opleiding Social Work. Je kan je tegelijkertijd ontwikkelen tot deskundige en praktijkgerichte professional  
Zeer goede inhoudelijke begeleiding van ervaren onderzoekers, docenten en professionals 
Een inspirerende werkomgeving waarin je praktische ervaring opdoet met het doen van onderzoek  
Stagevergoeding in overleg. 
Ondersteuning in je professionele en persoonlijke ontwikkeling. 
Een werkplek op Windesheim, en de mogelijkheid om deels thuis te werken. 
 
Interesse? 
Zoek dan contact op met Roel Wieringa via r.wieringa@windesheim.nl. 

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar i.j.ietswaart@windesheim.nl