Vervolgstage finetunen inkoopbeleid

  • Meewerkstage
  • Woerden

Site Kalsbeek college

In 2024 hebben comakers van het Windesheim het inkoopbeleid van het Kalsbeek opgefrist. Ook zijn er de nodige analyses gemaakt. Daar willen we nu mee verder:

-Ga de verdieping in met analyses
-Bij welke leveranciers wordt wat ingekocht op welke wijze (op rekening, declaratie, pin)
-Overleg met facilitair manager
-Obv aangedragen analyses kan de facilitair manager over gaan tot leveranciersselecties, gesprekken aangaan en contracten afsluiten
-Intern zal helder moeten worden gecommuniceerd wie onze leveranciers zijn
-Mogelijk kan bijgestaan worden in het opstellen van inkoopvoorwaarden.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar paulm.maureenf@gmail.com