Hoe ondernemers verder te helpen (ontwikkelen)?

  • Meewerkstage
  • Almere

Site Okkerse & Schop Advocaten

DÉ ADVOCATEN VAN FLEVOLAND

Cijfers tonen aan dat er in Nederland steeds meer mensen zijn die in een problematische schuldensituatie terecht komen. Okkerse & Schop Advocaten biedt onder andere in samenwerking met het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) schuldhulpverlening aan ondernemers en ex-ondernemers die in financiële problemen verkeren. Het uitgangspunt bij eerstbedoelde groep is daarbij om de ondernemingsactiviteiten voort te zetten, zodat er inkomsten worden vergaard en er meer vermogen aanwezig is om de schuldproblemen op te lossen.

Na een gedegen inwerkperiode zullen de werkzaamheden  het volgende omvatten:

–              Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot de invoering en behandeling van dossiers

–              Intake / kennismakingsgesprek met schuldhulp vrager

–              Beoordelen van de mogelijkheden

–              Behulpzaam zijn teneinde inzicht te verkrijgen in de schuldenproblematiek en deze op te lossen.

–              Trachten onder finale kwijting een minnelijke regeling met betreffende crediteuren tot stand te laten komen.

–              Opstellen van betalingsvoorstellen

–              Contact onderhouden met crediteuren, Zelfstandigenloket Flevoland, ondernemers en ketenpartners, zowel schriftelijk als telefonisch.

–              Mogelijkheden onderzoeken om een bedrijfskapitaal te verkrijgen. Een van de mogelijkheden is het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen, waarop onder bepaalde voorwaarden een beroep kan worden gedaan. De onderneming dient voor een dergelijk krediet wel levensvatbaar te zijn.

–              Wanneer er geen levensvatbaarheid meer is behulpzaam zijn bij het vinden van andere wegen en hierin de ondernemer of ex-ondernemer adviseren.

–              Goed op orde krijgen van de voorzieningen die ingezet kunnen worden om bedrijfsbeëindigingen te voorkomen en die een start van een bedrijf mogelijk maken.

–              Naast het Bbz 2004 uitvoeren van de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ). Doel van deze regeling is om oudere ondernemers, tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die hun bedrijf of beroep moeten beëindigen door een te laag inkomen, te voorzien van een uitkering tot hun pensioengerechtigde leeftijd.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar l.kerkhoff@okkerse-schop.nl