Afstudeeropdracht QualityZorg: Verduurzamen complexe wondzorg door inzicht te verkrijgen in informatie-, geld- en goederenstromen

QualityZorg

Materiaalreductie in de complexe wondzorg thuis door zorgprofessionals

Inleiding
De Nederlandse overheid heeft als doel: Nederland volledig circulair in 2050. Dit houdt in dat de economie zo min mogelijk afval voortbrengt, zonder nodeloze verspilling van grondstoffen.
De zorgsector veroorzaakt veel afval, 7% van het totale CO2 uitstoot en verbruikt maar liefst 13% van de grondstoffen! Dus belangrijk om duurzaam te worden. In de Green Deal Zorg 3.0 wordt dit ook erkend door de sector zelf, waar circulair werken één van de vijf doelen is.

Het project “Maak het mogelijk: beter met minder” is gericht op het verminderen en duurzamer gebruik van wondmateriaal in de zorg thuis. Hoewel veel zorgprofessionals duurzaamheid belangrijk vinden, zijn er allerlei obstakels om iets te doen aan de hoeveelheid materialen, die gebruikt wordt én overblijft. Daarnaast is er is nog te weinig aandacht voor de preventie van wonden.
Gebleken is dat de wijkverpleging, waaronder wondverpleegkundigen, in het maken van de keuzes mede afhankelijk zijn van huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, zorgverzekeraars, producenten en medische groothandels. Ook belemmeren de huidige wet- en (financiële) regelgevingen om duurzame keuzes te kunnen maken. Tot slot is de onderlinge communicatie en beschikbare informatie in rapportage systemen niet voldoende om duurzaam te kunnen handelen in de wondzorg.

Samenwerking in de keten
Het lectoraat Supply Chain Finance onderzoekt samen met de partners in de wondzorgketen manieren om het duurzaam handelen van zorgprofessionals in de wondzorg thuis mogelijk te maken. Onze benadering is innovatief door te kijken naar een aanpak die de hele zorgketen[1] omvat en zich richt op de strategieën van de R-ladder die het meest impact maken: Refuse, Rethink en Reduce.

Dit semester start een uitgebreide contextanalyse naar financiële en data stromen.

Case Thuiszorgorganisatie QualityZorg
Doel is gedetailleerd inzicht verkrijgen in de informatiestromen rondom complexe wondzorg en welke de impact dat heeft op het gedrag van de professionals in de zorgketen.
Deze opdracht richt zich naast de informatiestromen ook op de financiële en goederenstromen die hiermee gepaard gaan. Het gaat zowel om de stromen bij de zorgorganisatie intern als in relatie met hun ketenpartners.

Je gaat een concrete case uitwerken: compressietherapie/zwachtelen bij wondbehandeling. Belangrijk hierbij is de te kijken welke beslismomenten zijn er rondom zwachtelen en op basis van welke informatie wordt dit gedaan. Waar komt deze informatie vandaan en met wie wordt deze gedeeld.
Je volgt de informatiestromen in de zorgketen en diept deze uit rondom kosten, registraties, data-analyse, bestelinformatie, goederenstromen en alternatieven.

Daarnaast schakel je af en toe tussen jouw concrete case en abstractieniveau hoger om ook algemene stromen binnen QualityZorg te volgen.

Over QualityZorg
QualityZorg is dé gespecialiseerde thuiszorgorganisatie die landelijk werkt volgens het Value Based Health Care principe op het gebied van wondzorg (waardevolle zorg voor de cliënt en patiënt). Om deze zorg optimaal te kunnen leveren, beschikt QualityZorg over een team hoogopgeleide verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Allen met gerichte ervaring en deskundigheid op het gebied van wondzorg.

Periode:
September 2024 tot februari 2025

Wat bieden wij:
– Je gaat werken aan een maatschappelijk relevant thema, wat volop aandacht in de media krijgt.
– Je krijgt een werkplek bij QualityZorg.
– Je wordt vanuit QualityZorg begeleid. Daarnaast krijg jij extra begeleiding door het lectoraat Supply Chain Finance van Hogeschool Windesheim, waarbij minimaal eens per 2 weken een gesprek plaatsvindt met student om tussentijds mee te denken
– Stagevergoeding: in overleg

Wat vragen wij van jou:
– Zet graag je tanden in complexe vraagstukken, kan goed samenwerken, hebt een zelfstandige werkhouding, kan kritisch en out-of-the-box denken, zet je graag in voor een betere toekomst.
– Je gaat afstuderen in Finance & Control, Bedrijfskunde, Logistics Management, Business IT en Management of aanverwante studies
– Je hebt goede communicatieve vaardigheden om met uiteenlopende belangen binnen bedrijven om te gaan.
– Je bent zelfstandig, pro-actief en durft vragen te stellen.
– Je bent analytisch vaardig. Het is een voordeel als je overweg kunt met financiële en/of bedrijfseconomische berekeningen (in Excel).

Meer informatie en solliciteren:
Paulien de Graaf-Muller p.de.graaf-muller@windesheim.nl
Monique Mensen             mwm.mensen@windesheim.nl
Mira Benes                        m.benes@windesheim.nl

[1] Zorgketen: Bij chronische patiënten werken meerdere partijen samen om de zorg mogelijk te maken; denk aan verpleegkundige, thuiszorg, huisarts, ziekenhuis, maar ook zorgverzekering, groothandel en fabrikant van materialen.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar m.benes@windesheim.nl