Specialistische NAH consultatie

  • Comakership
  • Overal

s Heeren Loo, expertisecentrum NAH

Onderzoek naar specialistische NAH consultatie 
’s Heeren Loo is een zeer grote organisatie, qua personen dat zorg ontvangt, aantal medewerkers en geografisch spreiding. Daarnaast zijn er grote verschillen in de problematiek die personen met hersenletsel ervaren. De zorg voor personen met hersenletsel vraagt multidisciplinaire samenwerking en regelmatig zeer specifieke deskundigheid. Gelukkig hebben wij die deskundigheid in huis. Echter is die niet altijd in de buurt en weten collega’s soms ook niet hoe je die moet vinden. Vandaar dat wij medewerkers stimuleren om andere collega’s van ’s Heeren Loo te raadplegen bij vragen of ingewikkelde problematiek. Dat noemen we interne consultatie. 
 
Wat ga je doen? 
Wij willen graag met jou onderzoeken hoe collega’s elkaar weten te vinden voor consultatie. Daarbij zijn we nieuwsgierig hoe vaak ze elkaar consulteren, rondom welke thema’s, of ze experts goed kunnen vinden, of ze weten dat die mogelijkheid er is, etc. 
 
Dit onderzoek is een 0-meting. Op basis van jouw onderzoek en aanbevelingen willen we de interne consultatie nog beter vormgeven. Waarna we over een jaar een vervolgonderzoek gaan doen met andere studenten om te kijken of de interventies (o.b.v. jouw aanbevelingen) hebben geleid tot meer en betere consultatie (en hopelijk tot goede resultaten voor onze cliënten). 
 
Samen met een onderzoeker van het expertisecentrum NAH ga je met de bovenstaande vragen aan de slag. Je zal op basis van gesprekken met zorgprofessionals tot een vragenlijst komen die vervolgens binnen de gehele organisatie wordt uitgezet. Mogelijk vullen we die vragenlijst nog aan met een paar verdiepende interviews of vragenlijst om een beter beeld te krijgen. Daarnaast proberen we uit andere datasystemen informatie te halen (o.a. vermelde expertise in de online profielen van medewerkers). Daarna ga je de data analyseren en kom je met een advies hoe we de interne consultatie kunnen verbeteren. 
 
Eindproduct 
Een rapport met een analyse van hoe de interne consultatie nu verloopt, samen met een advies hoe dit te verbeteren. 
 

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar frank.kwakman@sheerenloo.nl