Vervolgonderzoek ouder worden en NAH

  • Comakership
  • Overal

s Heeren Loo, expertisecentrum NAH

Onderzoek naar hersenletsel en veroudering 
Personen kunnen op alle leeftijden hersenletsel oplopen en ieder mens wordt ouder. Wij zijn een organisatie met relatief jonge personen met hersenenletsel in vergelijking tot de ouderenzorg. Daarom is het belangrijk voor ons om te vraag te stellen hoe we kwalitatief goede zorg leveren aan ouder wordende cliënten met NAH en waar de grens ligt in wat we kunnen doen doen?  
 
In de eerste helft van 2024 hebben 2 HBO-V studenten onderzoek gedaan naar hoe momenteel binnen s Heeren Loo zorg wordt geleverd aan de ouder wordende cliënt met NAH. Zij hebben in kaart gebracht welke zorg wij nu leveren en waar wij denken dat onze grens ligt. Met dit onderzoek willen we hier een vervolg aan geven, door te leren van de kennis en kunde van andere organisaties. 
 
 
Subvragen: 
Welke zorg bieden andere organisaties aan ouder wordende mensen met NAH? Welke zorg bieden ze wanneer de zorgvraag toeneemt (fysiek/dementie/psychiatrie)?   
Wat zijn de verschillen, wat kan de ouderenzorg bieden wat s Heeren Loo (soms) niet kan bieden? Waar kan s Heeren Loo zich eventueel in ontwikkelen, zodat we bepaalde zorgvragen wel kunnen beantwoorden? (Denk aan randvoorwaarden, training, inkopen van zorg, andere disciplines, hulpmiddelen, etc). En welke zorg biedt s Heeren Loo die andere organisaties niet bieden? 
Wanneer kiezen andere organisaties om een cliënt te laten verhuizen naar een verpleeghuis? En zijn er situaties wanneer dit niet lukt, bijvoorbeeld bij complex gedrag? 
  
Eindproduct:  
Dit leidt tot een rapport met een advies m.b.t. grenzen, randvoorwaarden en eventuele instanties waarnaar verwezen kan worden. 

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar frank.kwakman@sheerenloo.nl