Ontwerp en Implementeer een Wereldwijd Licentieprogramma voor Kinderen

  • Afstudeeropdracht
  • Overal

Site Warrior Skillz Nederland

Het vraagstuk waar ons bedrijf voor staat, betreft het onderzoeken, opzetten en realiseren van een licentieprogramma voor onze diensten, gericht op het verzorgen van fysieke en mentale weerbaarheidstrainingen voor kinderen. We hebben de ambitie om deze trainingen zowel nationaal als internationaal aan te bieden. Echter, om dit doel te bereiken, zijn er verschillende uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden:

Marktanalyse:
Een grondige analyse van de markt is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de behoeften en trends op het gebied van fysieke en mentale weerbaarheidstrainingen voor kinderen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Dit omvat onderzoek naar concurrenten, potentiële doelgroepen, en marktpotentieel in verschillende regio’s.

Programma-ontwikkeling:
Het ontwikkelen van een gestructureerd en effectief trainingsprogramma dat zowel de fysieke als mentale aspecten van weerbaarheid bij kinderen omvat. Hierbij moet rekening worden gehouden met pedagogische benaderingen, leeftijdsgroepen, culturele diversiteit en praktische uitvoerbaarheid.

Juridische aspecten en licentievoorwaarden:
Het uitwerken van de juridische kaders en voorwaarden voor het verlenen van licenties aan potentiële partners, zowel nationaal als internationaal. Dit omvat onder meer het opstellen van licentieovereenkomsten, het beschermen van intellectueel eigendom en het waarborgen van kwaliteitsnormen.

Implementatiestrategie:
Het uitwerken van een strategie voor de implementatie van het licentieprogramma, inclusief wervingsprocessen voor potentiële licentienemers, training en ondersteuning van partners, en het opzetten van een monitoring- en evaluatiesysteem. Het doel van deze opdracht is om een diepgaand onderzoek uit te voeren naar deze verschillende aspecten en op basis daarvan concrete aanbevelingen te formuleren voor de opzet en realisatie van het licentieprogramma. Hierbij wordt verwacht dat de student(en) creatieve oplossingen aandragen en praktische stappen definiëren om ons bedrijf te helpen bij het verwezenlijken van deze ambitieuze doelstellingen. 

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar info@warrioracademy.nl